Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Maden Teknolojisi Programı

Detay

MADEN TEKNOLOJİSİ 

MİSYON Öğrencileri başarılı bir madencilik kariyerine hazırlayarak çeşitli iş yerlerinde görev almalarını sağlamak, madencilikle ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, madenlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak, yöremizde faaliyet gösteren madencilik firmalarının ihtiyacı olan vasıflı ara eleman ihtiyaçlarını karşılamaktır.   VİZYON Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve uygulamasında önde gelen, Dünyada yetkinliği kabul edilen nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

...

Maden Teknolojisi