Maden Teknolojisi Programı

Detay

MADEN TEKNOLOJİSİ 

VİZYON Madencilikle ilgili rekabetçi ve nitelikli eğitim vermek, hedefler belirlemede ve yönlendirmede yardımcı olmak, DGS sınavında daha fazla sayıda başarıyı sağlamak, öğrencileri yönlendirme, iş olanakları ve ileri düzeyde eğitim için alternatiflerin ve imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. MİSYON Öğrencileri başarılı bir madencilik kariyerine hazırlayarak çeşitli iş yerlerinde görev almalarını sağlamak, madencilikle ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, madenlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini sağlamak, yöremizde faaliyet gösteren madencilik firmalarının ihtiyacı olan vasıflı ara eleman ihtiyaçlarını karşılamaktır.

...
Tümü

DUYURULAR